Våre beste øvingstips til nye elevar!

“Øving gjer meister” –

Du har eit barn/ungdom som er elev i kulturskulen vår. Korleis kan de som føresette bidra til å gjere dette til ein positiv oppleving?

Det viktigaste grunnlaget vert lagt i speletimen; den andre store delen av  “jobben” gjer de heime – og oppgåva til føresette er å legge til rette på best måte.

Her er våre aller beste tips til at dette vert ei positiv oppleving for både barn. lærar og føresette: 

  1. Minne eleven på å øve , 9-10 åringar klarer ikkje å ta ansvar for eiga øving. ( men hugs å ikkje mase )
  2. Finn ei fast øvingstid – gjerne rett etter eit måltid. 
  3. Øving bør helst skje kvar dag 5-10 min. Øv helst same dag etter speletime og/eller dagane etter. Kortidsminnet slettar informasjon som ikkje vert repetert fleire gongar – og ein må kanskje spele samme spelelekse i fleire veker. 
  4. Vere interessert ; spør f.eks eleven om kva han /ho har spelt på speletimen sin og kva som er lekse til neste gong. 
  5. Sit gjerne saman med barnet når det øvar. 
  6. oppmuntre og støtte eleven – la eleven spele konsertar heime i stova for familien. Kom med mange positive tilbakemeldingar – bevar den gode stemninga sjølv om eleven vert frustrert.
  7. NB ! Hugs at nybyrjarar må repetere mykje, og dette er heilt naturleg. Dei har meir enn nok med koordinasjon av fingrar , munnstilling , pust, lesing av notar.
  8. Nektar eleven å øve? Det er ikkje uvanleg men vi kan klare å løyse dette saman. Ta kontakt! 
  9. La eleven spele saman med musikk: Bruk CD , Spotify og You Tube til desse verka: Midt i Blinken, Pianosprell, Blåsbus for klarinett, fløyte , kornett og saxofon,. 
  10. Digital hjelp! Idag er det tusenvis av muligheter på internett til å lære seg å spele instrument , lære notar osv. Leit gjerne på youtube. Det er òg opplæringsapper til smarttelefon og nettbrett – spør lærar. 

Ta kontakt med oss om de treng hjelp med noko!  

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s