Julekonsert Kulturhuset Heimen på Hauge 7 desember 2022

To veldig fine og «julete» konsertar , ein kl.17 og ein kl.18.30 totalt 43 innslag .Ikkje alle er fotograferte som til dømes alle musikantane på første innslag på konserten og kulturkarusell med sin dramatisering av svenske julesongen»Juletrall» om «alt vi har å gjøre» heime før jul. På denne konserten brukte vi mest livemusikk minst mogleg playback. Dette for at elevane skal få oppleve å synge / spele med livemusikk. Lærarane måtte trø til med trommer, bass, piano og gitar.

Nytt ungt band i emning

Kulturskulen tilbyr bandopplæring og denne gjengen har nettopp starta opp , det er deira andre øving idag. Lærar er Einar Nesbakk, som har årelang erfaring frå band i Bremanger som gitarist i Spik Adel og som gitarlærar dei siste (ca) 10 åra.

Denne gjengen er elevar frå 7 klasse og ein frå 6 klasse på Hauge skule og dei har alle vore elevar i kulturskulen heilt sidan dei gjekk i 1. klasse og til idag. ( Vi mangla pianisten på biletet. )

Vi ser allereie at denne gjengen har eit potensiale til å bli dyktige saman, det skal bli spennande å følgje dei dei neste åra. Vi har fått lov å legge ut ein liten snutt frå øvinga.

Sommarkonsert i Heimen 8. juni 2022

Tradisjonen tru vert skuleåret i kulturskulen avslutta med fin sommarkonsert med elevar og lærarar. Og desse elevkonsertane har vi ofte hatt i Kulturhuset Heimen fordi det rett og slett er den finaste scena vi har i bygda. Og vi har eit håp om at vi kan framleis kan behalde den slik den er idag.

Elevane som deltok på konsert i 2022 var Kulturkarusell (elevar frå 1&2 kl) , aspirantar, blåseelevar frå Bremanger skulemusikk, pianoelevar , sangelevar, gitar, bass og tromme elevar. Lærarar i ytre er Raimund, Einar, Grete, Elisabeth , Jarle og Fay. Rolv Arne Vedvik er trommelærar etter at Maurizio Varano gjekk av med pensjon i vinter.

KULTURSKULEÅRET NÆRMAR SEG SLUTTEN

ELEVAR ER STRAKS KLARE FOR FRAMSYNING AV KUNST OG MUSIKK

Først ut er Svelgen med sine kunst og musikkelevar. Kunstutstilling på Øyratunet Svelgen, tysdag 31. mai kl. 18.00! Elevane på kulturkarusell og visuell kunst (Bremanger kulturskule i Svelgen) viser eit utval arbeid dei har laga siste halve året. (1. – 10. klasse)

Musikkelevane i Svelgen skal ha konsert i Landskapet på Svelgen skule ( ungdomsskulen) Lærarar og elevar framfører musikk dei har øvd på sidan nyttår. Vi håpar store og små møter opp – det alltid kjekt å få vise fram det vi har jobba med så lenge. Det er verkeleg lønn for strevet.

Redesignkurs mars 22

Kursleiar Reidun Øvrebotten er utdanna innan tekstil/design/saum og har mange år bak seg som lærar på vidaregåande linje Design og tekstil på Elverum.

Kurskveldane forgår i Heimen – på galleriet og på verkstaden. Deltakarane har med eigne symaskiner som står der så fint på rekke og rad.

Deltakarane på redesign kurs på kulturskulen klaga på alt for lite tid – nettopp fordi det er så KJEKT å vere med. Kurskveldane på 3 timar fyk av garde. Knapt tid til å drikke litt kaffi før kvelden er over. Og det er meiningsfullt med tanke på kva overflodssamfunn vi lever i. Vi må lærer å utnytte dei ressursane vi har betre.

Deltakarane har valt litt ulike oppgåver som f.eks OMSAUM av kle. F.eks sy ein kjole om til eit skjørt, sy babyklær av herreskjorter, sy veske. Underteikna syr om vaksne sommarkjolar til barnekjolar med håp om godt kjolevér til sommaren. Gamle stoff som har blitt innkjøpt for mange år sidan har òg komme til sin rett – vi er nok ikkje aleine om å ha liggande mange ulike «prosjekt» som aldri har vorte gjennomført. Dette kurset var «pushet» vi trengte for å komme i gong med sying.

Valentindagen 14 februar

På karusell gjer vi mange forskjellige ting – vi syng, dansa , leikar , spelar på rytmeinstrument.

I februar malte dei valentinehjerter sidan vi var på verkstedet på sjølve dagen. Det er kjekt å komme inn på det koselige verkstedet vi har i Heimen, der har vi alt vi treng av utstyr på ein plass.

Sluttresultatet av alle dei malte hjerta får de sjå seinare dette året då vi skal sette det saman til noko større.

Ledige elevplassar på kulturkarusell for 1. og 2.klasse

Kulturskulen har ledige plassar på Hauge

Du lurer kanskje på kva kulturkarusell er?

Dette er kulturskulen sitt tilbod til dei yngste. På kulturkarusell får borna smakebiter av dei ulike estetiske faga ved å leike med sang, rytme, drama, dans og kunstfag (teikning / maling / forming). Til eksempel laga vi i fjor vårt eige dukketeater med dukker elevane hadde laga sjølve. Vi hadde òg kunstutstilling med tema «Verdensrommet». Borna får òg delta på elevkonsertar med sang og musikk.

På Hauge er undervisningstida måndagar eller tysdagar i 6. timen. (Dvs. Kl.13.30- 14.15). Undervisningsrom er på kulturskulen på Hauge skule (i kjellaren på und.skulen) og kunst har vi i kjellaren på Kulturhuset Heimen. (kinoen)

Lærar hentar elevar på SFO/ skulen kl 13.25 og dei vert følgde på skulebussen kl.14.20.

Lærar er Elisabeth Solbakken.

Alle som er interesserte må først ringe / SMS til Raimund Hoclas mobilnr. 948 44 885. I tillegg må de registrere eleven/dykk på vår elektroniske innmeldingssystem https://bremanger.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/kulturskule/.

Håpar vi ser nye born på karusell

Velkommen til nytt kulturskuleår

Kjære foreldre/føresette til elevar i Bremanger Kulturskule:

Vel overstått sommer! Bremanger Kulturskule ønsker alle en super start i det nye skuleåret. Vi gleder oss til en ny sesong i Kulturskulen.

Oppstart av all undervisning etter sommerferien blir den 30.08.2021 (Uke 35).

De vil få info om oppmøtetid av læreren deres i uke 34.»  Alle spørsmål kan rettes mot rektor Raimund Hoclas, mob. 94 84 48 85.

Helsing frå Grete og Raimund

Grete Berntzen takkar av som rektor i kulturskulen –

Raimund Hoclas ny rektor frå 1.august 2021.

Her er ei helsing frå Grete :

Grete Berntzen

Da takker jeg for meg etter 11 år som rektor i Bremanger Kulturskule og ønsker Raimund Hoclas lykke til som ny leder!

Jeg har kost meg veldig i kulturskulen, den er full av kreative engasjerte og dyktige lærere og fantastiske elever som inspirerer meg hver dag! Derfor fortsetter jeg heldigvis i kulturskulen, men nå som lærer! Gleder meg skikkelig.

Ny rektor: Raimund har etterkvart lang fartstid som lærar i kulturskulen- med bass som hovedinstrument. I tillegg underviser han i band, har messing- elevar, er musikklærer i grunnskulen og korpsdirigent. Han skal heldigvis fortsatt undervise ein del, sjølv om han no blir leiar!

Grete forsvinn ikkje frå kulturskulen, ho er attende som lærar og prosjektleiar. Ho gler seg til å starte opp att barnekoret i Svelgen for 1.-4.klasse og ho skal også undervise i «Sangmoves» og ha songelevar. I tillegg blir det teaterprosjekter og songaktiviteter for eldre!

Raimund Hoclas , ny rektor

Sommaravslutning 2021

I år avslutta vi med ein stor digital konsert og framsyning av kunstutstillingane vi har hatt i vår. Nesten alle elevane våre har delteke på ein eller annan måte. Dette er komme i stand pga Coronarestriksjonane -fysiske konsertar har vore svært vanskeleg å gjennomføre det siste halvanna året.

Sjølve digitalkonserten har kulturskulelærarar produsert/ redigert sjølv utan innleigd hjelp. Kun ein utanom som hjalp oss med filming på scena!

Ynskjer alle ein RIKTIG GOD SOMMAR!