Pris / satsar 2020/2021

Bredde-program:

 • Korps i skulen
 • Ulike aktivitetar i Open skule og Aktivitetsbasen
 • *Gratis for eleven

Kjerne-program:

Undervisning ein til ein, eller i gruppe, undervisningsstida varierer mellom faga men går føre seg ein gong i veka.

 • Kulturkarusell
 • Instrument
 • Song
 • Visuell kunst
 • Musikkterapi
 • Band
 • Kor
 • Musikal

Pris for eitt skuleår:

kr 3600

(Kr. 900 pr. kvartal)

Fordjupings-program:

For nokre elevar kan vi tilby plass i fordjupingsprogram. I slike høve tar kulturskulen kontakt med føresette.

 • Visuell kunst
 • Instrument og song

Kulturskulen har søsken og aktivitetsmoderasjon:

Første søsken/aktivitet:   20 % moderasjon

Andre søsken/aktivitet:   40 % moderasjon

Siste innlegg

Ledige elevplassar på kulturkarusell for 1. og 2.klasse

Kulturskulen har ledige plassar på Hauge

Du lurer kanskje på kva kulturkarusell er?

Dette er kulturskulen sitt tilbod til dei yngste. På kulturkarusell får borna smakebiter av dei ulike estetiske faga ved å leike med sang, rytme, drama, dans og kunstfag (teikning / maling / forming). Til eksempel laga vi i fjor vårt eige dukketeater med dukker elevane hadde laga sjølve. Vi hadde òg kunstutstilling med tema «Verdensrommet». Borna får òg delta på elevkonsertar med sang og musikk.

På Hauge er undervisningstida måndagar eller tysdagar i 6. timen. (Dvs. Kl.13.30- 14.15). Undervisningsrom er på kulturskulen på Hauge skule (i kjellaren på und.skulen) og kunst har vi i kjellaren på Kulturhuset Heimen. (kinoen)

Lærar hentar elevar på SFO/ skulen kl 13.25 og dei vert følgde på skulebussen kl.14.20.

Lærar er Elisabeth Solbakken.

Alle som er interesserte må først ringe / SMS til Raimund Hoclas mobilnr. 948 44 885. I tillegg må de registrere eleven/dykk på vår elektroniske innmeldingssystem https://bremanger.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/kulturskule/.

Håpar vi ser nye born på karusell

 1. «Vi ser dei ein og ein, og avogtil i grupper – kulturskuleelevane…» Leave a reply
 2. Velkommen til nytt kulturskuleår Leave a reply
 3. Helsing frå Grete og Raimund Leave a reply
 4. Sommaravslutning 2021 Leave a reply
 5. Kulturskulen er høgdepunktet for veka ! Leave a reply
 6. Julehelsing frå kulturskulen Leave a reply
 7. Juleverksted i kulturskulen Leave a reply
 8. Kvardagsglimt hausten 2020 Leave a reply
 9. Våre beste øvingstips til nye elevar! Leave a reply
 10. Helsing frå rektor Leave a reply
 11. Kulturskule-pause Leave a reply
 12. Kunstutstilling av elevarbeid på Hauge Leave a reply
 13. Sommarkonsert på Hauge 3.juni Leave a reply
 14. Kulturkarusell i Svelgen Leave a reply
 15. Utstilling Øyratunet mai 2019 Leave a reply
 16. Elevkonsert i Svelgen Leave a reply
 17. Dansens dag Leave a reply
 18. Danseframsyning på Kolset Leave a reply
 19. Elevkonsert i Heimen januar 2019 Leave a reply