Sommar!

Vi har starta på den siste undervisningsveka i kulturskulen- det vert ikkje sommarkonsert. Dette fordi vi tidlegare år har hatt vanskar å finne eit tidspunkt som høver for alle. Det er mange arrangement i dei siste skulevekene og det er midt i fotballsesongen. Vårkonserten i april er vårhalvårets store konsert.

Vi tek no ei pause fram til veke 35 – frå omtrent 26.august. (2.skuleveka etter ferien)

Vi vil ynskje elevar /føresette og elles alle andre ein riktig GOD SOMMAR! Me sjåast!Bilde