«Der båra bryt»

Denne kulturidéen som opprinneleg kom frå Reidun Øvrebotten er no i ferd med å verte ein realitet. Nye Bremanger engasjerte oss i kulturskulen til å utarbeide planen. Dette er vi godt i gong med – og vi deltek no i ein konkurranse i NRK Sogn og Fjordane om å vinne 100 000 kr. Pengane kjem frå Sparebanken Sogn og Fjordane- og vi konkurrerer med 9 andre kulturidéar frå heile fylket.

Alle idéane er gode og ulike , så dette vert svært spennande. Vi har oppfordra alle til å stemme på oss på internett – ein gong pr dag fram t.o.m. torsdag 13.juni.   Vi anar ikkje korleis vi ligg an – det kan slå ut alle veier. Desse avstemmingstemmene tel 50,1% – juryen bestemme resten.. Så vi er veldig spente. Fredag førstkomande vert det direktesending der vi er inviterte ( 3 stk) og skal for siste gong presentere oss sjølve ( 2-3 minutt) . Dei som skal vere med på denne sendinga vert Elisabeth Solbakken ( meg) , Grete Berntzen (rektor) , Reidun Øvrebotten (lærar i kunstfag)  Vi oppfordra alle til å stemme desse dagane som er att – samt å høyre på oss på fredag på NRK Sogn og Fjordane.

Les meir om prosjektet «Der båra bryt»  HER 

Bilde

Vellukka dans i Svelgen

1 juni arrangerte kulturskulen dans i samband med vegopninga på Bremangersambandet. Lærarane hadde i dette høvet sett i saman eit band beståande av 6 kulturskulelærarar pluss 2 innleigde.  Vi spelte til  «dugnad» , dvs at vi spelte til inntekt for kulturskulen sin utstyrskonto som ikkje akkurat er så stor for 2013. (Kroner 5000; vart sett av på budsjettet vårt 2013 og det er knapt nok til gitarstrengar  så denne inntekta kom vel med.

360 mennesker kom på dansen alt ifrå ungdomar til eldre.Vi hadde 3 «band»- det første heitte «Trond Norvallz» og spelte dansebandmusikk.

BildeDet andre bandet heitte Lucky Lips – og er egentlg eit partyband som spelte i Bremangerområdet på 90-talet. Vi tilførte berre litt kor og rytme i tidsriktig kostyme. Lucky Lips spela rock´n roll/popmusikk frå 50-60 talet.BildeDet siste bandet heitte «TheTunnel of Love» og spelte popmusikk frå dei 4-5 siste tiår. Bilde

Vi skal ikkje sjå vekk ifrå at vi gjentek dette ein annan gong, på ein annan stad. Planen var å arrangere dansegalla sjølv ein gong – og kanskje vi tek opp igjen den idéen om ikkje så altfor lenge. Musikken er allereie innøvd.