Kulturskulen er høgdepunktet for veka !

Frida er ein av våre eldste elevar og har sidan 1998 vore elev med oss. Dvs i 23 år. Ho har hatt samme lærar heile tida utanom nokre vikarar i ny og ne.

Instrumentet ho spelar er keyboard , ho har slitt ut 2 keyboard frå før -ho er no på sitt 3. – eit Roland keyboard. Frida bur i Hogslia , ikkje så langt frå kulturskulen sine lokaler. Frida er alltid tidleg ute og står som regel å ventar når læraren kjem.

Vi riggar oss klar til time etter å ha fått av alle ytterklær , manøvrert treffsikkert inn på kontoret med rullestolen sin. Keyboardet må på stativ og notestativet står klart med permen FRIDA som vi laga til for 20 år sidan. Vi blar ofte i den og mimrar litt på «gamle» sangar vi har spelt før. Det er ikkje alle som har vore like vellykka og vi har kanskje gløymt nokre av dei. Men nokon er gjengangarar – som tildømes den Frida spelar på Digitalkonserten; «Friendly» av Jahn Teigen. «Synge du ikkje litt avogtil Frida? » spør eg sjølv om eg godt veit kva svaret er «Nei, eg likar ikkje å synge. Eg syng berre litt når eg er aleine. Eg sang ein gong når eg gjekk i 7 .klasse når vi gjorde nokre lydopptak. Men det var din feil Elisabeth», ler Frida.

For nokre få år sidan fekk Frida det ærefulle oppdraget å representere kulturskulen når statsminister Erna Solberg var på vitijing i Kalvåg. Det vart ein flott dag å ha i minneboka. Då spelte Frida keyboard og Oline Strand Senneseth sang saman med lærar Elisabeth og rektor Grete. Og sangen var faktisk «Friendly» den gongen òg.

«Kva sangar likar du å spele no for tida Frida?» spør eg. «Eg har ingen favoritt men eg likar godt ABBA sangar.» svarar ho. Kanskje har det vore ein smule påverknad frå læraren opp igjennom åra.

«Men du har eit soleklart favorittband Frida? » spør eg. » Ja DDE !! » smiler Frida! «Og ryktet vil ha det til at du faktisk har møtt dei fleire gongar?» «Ja» svarar ho tydeleg stolt! «Eg har møtt dei OG teke bilde saman med dei. Har vore på konsert med dei i 2004, 2006 , 2013, 2014 , 2017, 2019 og så skal eg på konsert med dei i 2022!.Det er ein jubileumskonsert i mars – konserten heiter Sirkus DDE»

Ein treng ikkje spørje om ho gleda seg for det tindrar i augene når ho fortel om dette. «Var karane i DDE kjekke å snakke med ? » spør eg. » JA , veldig kjekke» svarar Frida kjapt.

«Kva gjere du på ellers i veka Frida?»spør eg. «Eg ser mykje på data og på TV «svarar ho. «Spesielt ensomt i Korona-tida. men no er eg fullvaksinert og kan vere meir ute.»

«Blir du ikkje litt lei av å gå på kulturskulen etter så mange år Frida?» spør eg. «Nei – kulturskulen er høgdepunktet mitt for veka!» svara ho kjapt medan eg vert varm i hjartet. Det er fint å tenkje på at kulturskulen kan ha ei slik stor betydning for henne.

Frida og lærar Elisabeth tok sommaravslutninga på Farmen iår , med litt CaffeLatte og is til. Det var ei fin stund og praten gjekk som alltid lett og fint. Vi håpar på mange slike fine stunder i framtida både med sang og musikk men òg med våre gode og fine samtaler.

Våre beste øvingstips til nye elevar!

“Øving gjer meister” –

Du har eit barn/ungdom som er elev i kulturskulen vår. Korleis kan de som føresette bidra til å gjere dette til ein positiv oppleving?

Det viktigaste grunnlaget vert lagt i speletimen; den andre store delen av  “jobben” gjer de heime – og oppgåva til føresette er å legge til rette på best måte.

Her er våre aller beste tips til at dette vert ei positiv oppleving for både barn. lærar og føresette: 

  1. Minne eleven på å øve , 9-10 åringar klarer ikkje å ta ansvar for eiga øving. ( men hugs å ikkje mase )
  2. Finn ei fast øvingstid – gjerne rett etter eit måltid. 
  3. Øving bør helst skje kvar dag 5-10 min. Øv helst same dag etter speletime og/eller dagane etter. Kortidsminnet slettar informasjon som ikkje vert repetert fleire gongar – og ein må kanskje spele samme spelelekse i fleire veker. 
  4. Vere interessert ; spør f.eks eleven om kva han /ho har spelt på speletimen sin og kva som er lekse til neste gong. 
  5. Sit gjerne saman med barnet når det øvar. 
  6. oppmuntre og støtte eleven – la eleven spele konsertar heime i stova for familien. Kom med mange positive tilbakemeldingar – bevar den gode stemninga sjølv om eleven vert frustrert.
  7. NB ! Hugs at nybyrjarar må repetere mykje, og dette er heilt naturleg. Dei har meir enn nok med koordinasjon av fingrar , munnstilling , pust, lesing av notar.
  8. Nektar eleven å øve? Det er ikkje uvanleg men vi kan klare å løyse dette saman. Ta kontakt! 
  9. La eleven spele saman med musikk: Bruk CD , Spotify og You Tube til desse verka: Midt i Blinken, Pianosprell, Blåsbus for klarinett, fløyte , kornett og saxofon,. 
  10. Digital hjelp! Idag er det tusenvis av muligheter på internett til å lære seg å spele instrument , lære notar osv. Leit gjerne på youtube. Det er òg opplæringsapper til smarttelefon og nettbrett – spør lærar. 

Ta kontakt med oss om de treng hjelp med noko!  

Helsing frå rektor

Tysdag 7.april 2020

Lærarar og elevar i kulturskulen har i løpet av dei 3 siste vekene funne nye måtar å arbeide på. Det har vore utfordrande, men òg spennande og lærerikt.

Takk til lærarane for kreativitet og innsats for å finne nye måtar å arbeide på, takk til elevane for engasjement og måten de har tatt imot undervisninga på, og takk til føresette for tålemod og samarbeidsvilje.
God påske til alle🐥

Ta godt vare på kvarandre🧡

Mvh Grete

Photo by PhotoMIX Ltd. on Pexels.com

Kulturskule-pause

Først vil vi seie velkommen tilbake til kulturskulen sine sider , sida har lagt nede ei god stund pga tekniske problem. Men no er vi oppe og går igjen heldigvis!

Koronaepidemien

Koronapandemien har ramma kulturskulen på lik linje med alle skular og barnehagar. Ingen veit kor lenge dette vil vare men i mellomtida vil nokon av kulturskulelærarane prøve med nettundervisning. Vi vil nytte same digitale plattform som skulane i Bremanger kommune har teke i bruk denne veka- nemleg videochatteprogrammet «Hangouts» i GoogleSuite.

Elevane vil få innføring i innlogging/bruken av programmet , så testar vi ut korleis det fungerer med speling/lyd. Om ikkje dette fungerer finst det alternative program som har svært god lydkvalitet samanlikna med andre.

Kunstelevar har fått heimeoppgåver , aspirantar og andre blåseelevar har fått ØveBingo! Læraren din tek kontakt med deg om kva opplegg du får. Mange elevar må rekne med å arbeide på eiga hand men læraren er uansett tilgjengeleg for spørsmål/hjelp så langt det let seg gjere.

Mange fellesaktivitetar må settast på vent no i denne tida men det er òg viktig å ha noko fast å gjere utanom skulearbeidet . Då er kunst og musikk ein fin aktivitet som kan få tankane vekk ifrå andre ting.

Ta kontakt med oss om du lurer på noko !

Kulturkarusell i Svelgen

I Svelgen hadde kulturkarusell eiga forestilling saman med lærar Angy Avendano ( drama) og Raimund Hoclas (musikk ) . Kunstlærar Aud Skarrebo Holmen og elevane presenterte elevarbeid på eiga utstilling på Øyratunet. Sjekk på denne sida. https://bremangerkulturskule.wordpress.com/2019/06/05/utstilling-oyratunet-mai-2019/

Utstilling Øyratunet mai 2019

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

Danseframsyning på Kolset

På Kolset vart det sett opp ei danseforestilling saman med vår danselærar Geir Baldersheim frå Gloppen. Vi er så glad for å ha fått han ut her til oss. Det seier elevane våre seg einige i- dei har i ettertid sagt at denne danseframsyninga var veldig kjekk å vere med på. Vi håpar at foreldra/føresette fekk sjå dansegleden i augene deira.

Grete Berntzen seier i kommentar: Tusen takk til alle elevar, og til dei som kom for å sjå ! Takk til danselærar Geir Baldersheim for den fantastiske jobben han gjer . Og takk til Jonas Myklebust for tøft lys.

Elevkonsert i Heimen januar 2019

I januar 2019 hadde vi nokre elevkonsertar i kommunen ; mellom anna på Hauge og Davik . På Hauge var ikkje alle elevane våre med fordi vi ikkje ville ha så lang konsert. Dei skal heller spele på andre stadar denne våren , mellom anna på Haugetun, i Hogslia , på våre eigne huskonsertar og på sommarkonserten vår.

Her er bilder frå denne konserten , den var i Kulturhuset Heimen. Den scena likar vi svært godt. Det var ein variert konsert med ulike band , pianistar , klarinettistar , fløytistar , songarar , gitaristar , bassistar , trommisar og keyboardistar. Det var lærarane Norvall ,Jarle ; Elisabeth ; Tor Olav og Einar som deltok med sine elevar.

Elevkonsert i Heimen

Måndag 28.januar kl. 17.30 vil nokre av våre elevar delta på ein liten elevkonsert i Kulturhuset Heimen på Hauge. ( Kinoen) Det vert ein variert konsert med elevar på treblås, piano, gitar , song og band. Vi håpar både føresette og andre elevar kjem for å høyre på . Det er gratis inngang for barn / ungdom men vaksne betaler 50 kr i inngangsbillett i døra.

Desse og fleire vert å høyre på konsert måndag 28.januar

Ikkje alle elevar skal vere med denne gongen – i løpet av året skal alle våre elevar få delta i framføringar , små eller store. Til sommaren kjem den store konserten vår – men denne måndagen vert konserten litt mindre med færre elevar på scena. Velkommen skal de vere!

Ny elev på piano hausten 2018

Kvardagen i kulturskulen

Diverse bildeglimt hausten 2018

Det er mykje som skjer i kulturskulen – vanlegvis ser de berre «framsida» på konsertar og utstillingar men den verkelege kulturskulen er alle dei vanlege dagane der elevane kjem på speletime, dansetime , kunstaktivitetar etter skuletid. Til saman gjev vi mange born og ungdomar eit kulturbasert fritidstilbod med til saman svært mange timar pr veke. Vi møter born og unge frå 5 til 16 år , kanskje t.o.m. eldre enn det. Og vi underviser på mange ulike stadar i kommunen , så sant det går an.

Denne hausten har vi òg eit kommunalt prosjekt for barn og unge  8 – 26 år – frå mange land men busette i Bremanger kommune inkl nokre norskfødde barn/unge. Med alle dei reiser vi til eit endå større samarbeid – nemleg til Operahuset Nordfjord . Og prosjektet heiter Fargespel og har hadde sitt opphav i Bergen for nokre år tilbake.  Dette er nytt for oss og veldig spennande-  vi gledar oss til fortsettelsen. Forestillinga vert i Operahuset i april.  

Drama og sang med Angy og Helena

Hausten 2018 har vi fått ekstra hjelp i kulturskulen nemleg av Angy Avendano og Helena Bjarkadottir !

Angy Avendano Angyer 20 år , fødd i Chile men har vokse opp i Lærdal i Sogn. Ho starta på drama i kulturskulen og gjekk så vidare med 3 år på  Drama linja på Firda VGS på Sandane. No er ho komme til Bremanger for å bu dette året og vi er så heldige å ha ho her med oss.

Ho skal Les meir

Nytt kulturskuleår 2018 / 2019

Geir – ny danselærar seier: ”Jeg har lyst å ha et fokus på danseglede, kreativt rom og dans, men også et teknikkfokus hvor de får lært de forskjellige dansesjangerene med fokus på at dette skal være en hyggelig plass for å bli kjent med andre elever og få et godt læringsmiljø og en trygg plass for å være seg selv.”

Oppstart augustAnjas fjell (2) oljepastell inspirert av Kleiva

Vi startar opp med undervisning i veke 35.

Er du usikker på noko eller Les meir